Organizator

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

GAZ-SYSTEM jest właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu. Obecnie GAZ-SYSTEM planuje rozbudowę Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Strategicznym projektem dla Spółki jest projekt Baltic Pipe mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Inwestycja umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki duńskie i polskie, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach. Równocześnie Baltic Pipe pozwoli na przesył gazu z Polski do Danii i Szwecji.

GAZ-SYSTEM rozbudowuje krajową sieć przesyłową gazu. Inwestując w budowę nowych gazociągów i połączeń systemowych Spółka kieruje się odpowiedzialnością wobec otoczenia, w którym funkcjonuje. Konkurs grantowy Fundusz Naturalnej Energii skierowany jest do społeczności lokalnych w województwach, w których prowadzimy ważne inwestycje gazowe.

Więcej informacji o GAZ-SYSTEM na stronie www.gaz-system.pl.