Pytania i odpowiedzi dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie

Czy do konkursu można zgłaszać projekty edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej danej grupy wiekowej (np. prelekcje ekologiczne w szkołach czy przedszkolach na temat oszczędzania wody, lub też wydanie bajek ekologicznych dla przedszkolaków)?

Odp.: Projekty o którym mowa w pytaniu (tj. zwiększające świadomość ekologiczną danej grupy dzieci - np. prelekcje, wydanie bajek ekologicznych) kwalifikują się do konkursu.

Jakie koszty są kosztami kwalifikowanymi?

Odp.: Zaliczamy do nich wszystkie koszty ponoszone bezpośrednio na realizację projektu - wszelkie materiały plastyczne, usługi poligraficzne (ksero, wydruki), a także na przykład nagrody w konkursach, bilety wstępu, zakup roślin czy materiałów dydaktycznych. Ważne jest, aby koszty rzeczywiście były spójne z realizowanymi działaniami.

W jakiej formie ma zostać sporządzony budżet? Czy we wniosku powinna być wskazana kwota dotacji, czy szczegółowo rozpisane wydatki?

Odp.: Na etapie zgłoszenia projektu do konkursu należy podać łączny koszt realizacji projektu z rozbiciem na poszczególne pozycje budżetowe, zgodnie z załącznikiem do Wniosku o przyznanie dofinansowania.

Czy jeżeli w projekcie zaplanowane jest wyjście albo wyjazd z uczniami w teren, to czy możemy na ten cel przeznaczyć koszty np. na zakup biletów, jedzenia?

Odp.: W koszty projektu można wliczyć zakup biletów, przejazdu lub jedzenia dla dzieci.

Czy miesiące przeznaczone do realizacji projektu wyznacza organizator konkursu, czy uczestnik wybiera je sam (ustala od kiedy do kiedy realizuje projekt)?

Odp.: Zgodnie z Regulaminem konkursu projekt należy zrealizować do 31 lipca i rozliczyć do 15 sierpnia.

Czy w harmonogramie działań wystarczą tylko główne hasła, czy należy je szczegółowo opisać?

Odp.: W harmonogramie wystarczą główne hasła, ale harmonogram powinien tworzyć kalendarium realizacji zaplanowanych działań.

Jeśli nie znajdują Państwo odpowiedzi na swoje pytanie lub coś pozostaje niejasne - prosimy o kontakt.