Film z Nowogardu

Grupy Patrolowe - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie