O konkursie

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ogłasza VIII edycję Konkursu Fundusz Naturalnej Energii. Do udziału w Konkursie zapraszamy szkoły, przedszkola, instytucje pożytku publicznego oraz stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane i działające na terenie województw: śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego i mazowieckiego.

Wnioski o dofinansowanie działań na rzecz poszanowania środowiska oraz aktywnej edukacji ekologicznej, a także wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska, prosimy przesyłać pocztą na adres:

Fundacja Nasza Ziemia, ul. Hoża 3 lok. 5, 00-528 Warszawa, do dnia 15 listopada 2017 roku.

Maksymalna wysokość jednego grantu to 10 000 zł. Łączna kwota dofinansowania w każdym województwie to 50 000 zł. Wniosek o dofinansowanie do wypełnienia dostępny jest w zakładce "dokumenty do pobrania".

Zapraszamy do obejrzenia filmów z realizacji dotychczas nagrodzonych projektów: