O konkursie

Ruszyła VII edycja konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii.

Na zgłoszenia projektów czekamy do 15 listopada br. VII edycja konkursu organizowana jest na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

Celem konkursu Fundusz Naturalnej Energii jest kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz poszanowania środowiska oraz aktywnej edukacji ekologicznej, a także wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska. Tematyka konkursu dotyczy poszanowania przyrody, a w szczególności poszanowanie wody, ziemi, powietrza, i energii, prowadzenia działań sprzyjających zmniejszaniu negatywnego wpływu człowieka i jego cywilizacji na środowisko oraz promowanie i wdrażanie postaw, sposobów działania, polityk i strategii zgodnych z postulatami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability) oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (Circular Economy).


Zobacz film z realizacji projektów w poprzedniej edycji konkursu.